شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

 • ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مدیریتی، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کسب کار.
 • تامین خدمات موردلزوم شرکت ها در مورد نیازهای خدمات مشاوره در زمینه تولید،سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، صدور،تایید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه، بازاریابی( غیر هرمی، غیر الکترونیکی و غیر شبکه ای) و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی آنها.
 • سرمایه گذاری درامور تاسیس، ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی، نوسازی،راه اندازی و اداره و نگهداری انواع کارخانه ها و شرکت های فعال در بخش خدماتی بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و همچنین توقف، توسعه، ادغام، انحلال انواع طرح ها، هر گونه اموری که به نحوی از آنها با فعالیت های فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور.

 • اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت های حقوقی لازم برای این امر.

 • انجام دادن انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاها و ماشین آلات و خدمات مجاز و قبول و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات و خدمات شرکتهای داخلی و خارجی.

 • مشارکت با شرکتهای خارجی و داخلی در زمینه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی، تجاری و مشارکت ( حقوقی) در سرمایه.

 • ارائه انواع خدمات تخصصی، فنی،طراحی،ساخت،نصب و نظارت و راه اندازی پروژه ها.

 • سرمایه گذاری در امور ساختمانی، تاسیساتی، پیمانکاری، مشاوره ای، طراحی، اجرا و نظارت.

 • تهیه و خرید زمین به منظور احداث مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری و فروش آنها.

 • انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسات علمی- مطالعاتی، فنی،مهندسی و اجرای ذیربط.

 • استفاده و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و نهادها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخل و خارج کشور.