شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

  • 1
  • 2
  • 3

به شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا خوش آمدید

  

 

خدمات اصلی سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا

شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا (سهامی خاص) مفتخر است با بکارگیری کارشناسان ارشد و خبره در زمینه سرمایه گذاری، بازرگانی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه های عظیم ساختمانی و همچنین در زمینه مطالعات و بررسی های راهبردی اقتصادی، مالی، مدیریتی،نظارت و پیگیری در اجرای طرح های سرمایه گذاری خدمت گذار باشد.

  • مشارکت در سرمایه گذاری          

  • سرمایه گذاری در امور سهام سایر شرکتها

  • امور بازرگانی (واردات و صادرات)

  • خدمات مشاوره مدیریتی

  • سرمایه گذاری در امور املاک و مستغلات

  • مدیریت بر دارایی

  • سایر فعالیت اصلی شرکت

 

 

مدیریت بازرگانی

 

مدیریت سرمایه گذاری

 

سایرخدمات

 

 

سرآمد اندوخته سازان فردا موفق به اخذ پروانه اپراتور مجازی همراه MVNO گردید

سرآمد اندوخته سازان فردا موفق به اخذ پروانه اپراتور مجازی همراه MVNO  گردید

شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا در قالب کنسرسیوم شرکت در فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت صدور پروانه اپرتورهای مجازی تلفن همراه Mobile Virtual Network Operator (MVNO)  از نوع اول شرکت نمود که به عنوان یکی از برندگان این فراخوان انتخاب گردید که  سازمان متبوع در تاریخ 1394/11/25 طی نامه شماره 102/58793 مراتب موافقت اصولی جهت صدور پروانه  (MVNO)  را صادر و ارائه نمود. در حال حاضر مذاکره جهت انعقاد قرارداد عمده فروشی با اپراتور میزبان در حال انجام است.