شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

  • 1
  • 2
  • 3

به شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا خوش آمدید

  

 

خدمات اصلی سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا

شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا (سهامی خاص) مفتخر است با بکارگیری کارشناسان ارشد و خبره در زمینه سرمایه گذاری، بازرگانی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه های عظیم ساختمانی و همچنین در زمینه مطالعات و بررسی های راهبردی اقتصادی، مالی، مدیریتی،نظارت و پیگیری در اجرای طرح های سرمایه گذاری خدمت گذار باشد.

  • مشارکت در سرمایه گذاری          

  • سرمایه گذاری در امور سهام سایر شرکتها

  • امور بازرگانی (واردات و صادرات)

  • خدمات مشاوره مدیریتی

  • سرمایه گذاری در امور املاک و مستغلات

  • مدیریت بر دارایی

  • سایر فعالیت اصلی شرکت

 

 

مدیریت بازرگانی

 

مدیریت سرمایه گذاری

 

سایرخدمات